2018-04-16

Strömavbrott - Västra Karlstad

Sent under måndagskvällen/-natten hade vi ett större strömavbrott i västra Karlstad. Felet är nu löst. Klicka här för mer info.

Kl. 01:05 ca: Strömmen ska nu vara åter till samtliga drabbade, sista anläggningen ska ha gått igång kl. 00:58. Den skadade delen i mottagningsstationen har kopplats bort, och efter noga besiktning slogs strömmen på stegvis i ställverkets oskadda delar.

Kl. 00:25 ca: Felavhjälpning pågår fortfarande.

Kl. 23:40 ca: Arbetet med att lösa felet pågår för fullt. I skrivande stund finns ingen prognos över hur lång tid felavhjälpningen kommer att ta, men vi återkommer så fort vi vet mer.

Kl. 23:00 ca: Strömavbrottet beror på en kortslutning i en större brytare i vår västra mottagningsstation, vilket har orsakat brand. Kl. 22:45 ca: Personal arbetar just nu med att åtgärda felet.