2018-04-04

Strömavbrott - Klara och Råtorp

Vi hade vid lunchtid ett strömavbrott som berörde Klara och Råtorp, felet är nu avhjälpt. Läs mer här.

Kl. 13:15 ca: Högspänningsfelet berodde på en avgrävd kabel och strömmen är nu därför omsektionerad. Med andra ord har samtliga drabbade strömmen tillbaka igen. Felet pågick mellan kl. 12:38-13:10.

Du som även är ansluten till stadsnätet och fortfarande upplever störningar på din anslutning, kan ge din utrustning en stund att starta upp på nytt. Är inte anslutningen tillbaka inom en stund kan du prova att starta om all din utrustning (mediabox, ev. router, tv-box, etc.) så att den får ny kontakt med nätet.

Kl. 12:40 ca: Vi har för närvarande ett elfel som drabbar Klara och Råtorp. Felet beror på ett högspänningsfel. Felavhjälpning pågår.