2018-04-17 - 2018-04-18

Planerat arbete i stadsnätet - Edsgatan, Steffens väg, Ulvsby, Vallargärdet, Södra och Västra Gapern, Norum

Natten mellan måndag och tisdag 16-17 april var det planerat att det skulle genomföras ett arbete i stadsnätet som skulle beröra ovan nämnda områden. Arbetet har flyttats till natten 17-18 april i stället. Läs mer här.

Uppdatering 17 april: På grund av det strömavbrott som drabbade stora delar av västra Karlstad beslutades det under natten att skjuta upp det planerade arbetet som beskrivs nedan. Ny tid för arbetet blir i stället natten mellan 17-18 april, mellan kl. 00:00-06:00. Exakt samma arbete kommer att utföras, enda skillnaden är att det alltså sker ett dygn senare än planerat. Läs därför nedan om arbetet.

Tidigare: En större fiberkabel kommer att flyttas över till ny utrustning, ett arbete som gör nätet bättre och mer driftsäkert. Under arbetet, som pågår mellan kl. 00.00-06.00 kommer stadsnätsanslutna i Ulvsby, Vallargärdet, Södra och Västra Gapern, Edsgatan, Steffens väg, samt Norum kunna uppleva avbrott och störningar. Om inte anslutningen är åter några timmar efter arbetet kan du prova att starta om all din utrustning (mediabox, ev. router, tv-box, etc.) så att den får ny kontakt med nätet.