2018-04-23

Planerat arbete i stadsnätet 23-24 april

Natten mellan 23-24 april kommer ett driftarbete att göras i stadsnätet som berör Lorensberg, Kroppkärr och Stockfallet. Läs mer här.

En större fiberkabel kommer att flyttas över till ny utrustning, ett arbete som gör nätet bättre och mer driftsäkert. Under arbetet, som pågår mellan kl. 22.00-06.00 23-24 april kommer stadsnätsanslutna på framförallt Lorensberg, Kroppkärr och Stockfallet kunna uppleva avbrott och störningar. Om inte anslutningen är åter några timmar efter arbetets slut kan du prova att starta om all din utrustning (mediabox, ev. router, tv-box, etc.) så att den får ny kontakt med nätet.