Ny effekttavgift

En effekttvgift är baserad på din faktiska användning av elnätet och ger dig som kund större möjlighet att påverka din kostnad.

Sedan 2013 har vi infört en ny elnätsavgift för olika kundgrupper, avgiften innehåller en effektdel som också kallas för effekttariff. Från 1 januari 2016 har samtliga kunder med säkringsstorlek 16-63A att ha den nya avgiften. Effektdelen i avgiften kommer att beräknas på ditt effekttuttag. Du kommer fortfarande ha en fast nätavgift. Effekttavgiften beror på hur du använder din energi och du kan därmed påverka den. Titta gärna på filmen som förklarar avgiften och läs mer nedan.

Din nya effektavgift

Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. Om du har många elapparater igång samtidigt blir effekten hög, har du däremot igång samma elapparater vid olika tidpunkter blir effekten lägre. Med den nya effekttariffen debiteras en månadseffektsavgift(kr/kW, månad) för den timmen i månaden med högst effekt. Effektavgiften beräknas månadsvis och debiteras hela året. Det tillkommer även en höglastsavgift, som beräknas på samma sätt som effektavgiften, men tas till skillnad från den bara ut under den tid på året då elnätet belastas som mest, det vill säga under november till och med mars, måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00. 

En stapel som visar elnätsavgiften som är baserad på effektavgift.

Till högbelastningstiden räknas dock inte skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul.

Mer om Elnätsavgiften

Du kan läsa mer om de andra delarna i elnätsavgiften under Vad ingår i avgiften?.